ANKARA
0312 473 28 29
İSTANBUL
0216 576 54 01

Hastane Hastanaler Çevre Danışmanlık Hizmeti firması firmaları Neler Yapılır Nasıldır Çevre Mühendisi Görevlisi Birimi oluşturma

Hastaneler için Çevre Danışmanlık Hizmetinde hastanenin yatak kapasitesine bakılır. Çevre danışmanlık hizmeti almak için en az 20 yatak kapasiteli olmalıdır. Tabi 20 yatak kapasitesi altında olanlar alamaz anlamına gelmemelidir. Sözleşme imzalanması akabinde 30 gün içinde iç tetkik ve eğitim verilmelidir. Hastanenin tıbbi atıklar için oluşturması gereken depolama alanına bakmak yoksa temin edilmesinin sağlanması gerekmektedir. Tıbbi atıkların lisanslı kuruluşlara verilmesinin sağlanması gerekmektedir. Oluşan atık kodlarını belirleyip kodlara göre atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak gerekmektedir. Varsa izin ve lisans işlemlerini başlatmak gerekmektedir.

Hastane Çevre Danışmanlık, Hastaneler Çevre Danışmanlık, Hizmetinde, firması, firmaları, Neler, Yapılır, Nasıldır ANKARA, İSTANBUL


Hastane Çevre Danışmanlık Hizmetinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilir.

ICT SERT olarak Çevre birimi oluşturma ve Çevre Görevlisi bulundurma zorunluluğu olan Hastanelere Çevre Danışmanlık Hizmeti verilmektedir. Verilen çevre danışmanlık hizmetleri aşağıdakileri kapsamaktadır.

1     Çevre Danışmanlık  Firması hastanenizde çalıştıracağı Çevre görevlisi (Çevre görevlileri Çevre Mühendisliği Alanından Mezundur) ismini sözleşmeye müteakip 15 gün içerisinde tüm belgeleri ile birlikte(Diploma,sertifika,iş akdi,iyi hal belgesi vb.)idaremize bildirecektir.

2. Çevre Danışmanlık Firması en az ayda bir tam gün bir çevre görevlisini hastanenizde çalıştıracaktır.

3. Firma herhangi bir nedenle çevre görevlisinin ayrılması veya firma tarafından değiştirilmesi durumunda hemen hastanenize durum bildirilecek ve en geç 15 gün içerisinde yeni bir Çevre görevlisi vazifelendirilecektir.

4. Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından ya da bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan “Çevre Görevlisi’’olduğuna dair sertifikaya sahiptirler.

5. Çevre Görevlisinin hastanede Çevre ile ilgili Görevleri

5.1.Hastanede yılda en az bir kez iç tetkik gerçekleştirerek ilgili mevzuat hükümlerine aykırı bir durumun olup olmadığını araştırır ve tetkik neticesinde iç tetkik raporu hazırlayarak başhekimliğe sunacaktır.
5.2.Eğer tetkik neticesinde uygunsuzluk tespit edilmiş ise,uygunsuzluğun giderilmesi için başhekimliğe ayrıntılı öneriler sunar ve uygunsuzluk giderilmesi için gerekli faaliyetleri yürütür ve sonucun başhekimliğe yazılı olarak bildirecektir.
5.3.Bakanlıkça yapılacak denetimler sırasında hastanede hazır bulunur ve Bakanlıkça istenen bilgi ve belgeleri sağlayacaktır.
5.4.İhtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri öngörülen formatta ve zamanında Bakanlığa bildirecektir.
5.5.Hastanenin her türlü çevre yönetim faaliyetlerini koordine edecektir.
5.6.Hastanenin faaliyeti sebebiyle çevresel konularda alması gereken izin ve lisans belgelerinin alınması için gerekli bilgileri temin ederek,istenen belgeleri tanzim edecektir.
5.7.Elde edilen bilgi ve belgelerle beraber izin ve lisans başvuru işlemlerini yürütür ve belgenin alınmasını sağlayacaktır.
5.8.Kanun gereği her beş yılda bir belge yenileme çalışmalarını yürütecektir.
5.9.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından istenecek bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak iletecektir.
5.10.Hastane adına Çevre Şehircilik İl  Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerektiğinde çevresel konular hakkında hastane idaresi bilgisi dahilinde yazışmalar ve görüşmeler yapacaktır.
5.11.Hastane çalışanlarına çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapacak ve özendirici faaliyetler düzenleyecektir.
5.12.Çevre görevlisi hastane ve hastalar hakkında öğrendiği mahrem ve sır mahiyetindeki bilgileri hiçbir yerde açıklamacaktır.
5.14.Bu amaçla gerçekleştirilen iç tetkiklere iştirak ederek,tetkik ekibinde görev alıcaktır.
5.15.Çevre ile ilgili mevcut olan ve daha sonra uygulamaya konulacak olan tüm mevzuat çerçevesinde gerekli olan işlemleri yürütecektir.
5.16 Atık Yönetimi eğitimleri verilecektir.

REFERANSLAR

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Karabük Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Çorum Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Düzce Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Çankırı Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Erzincan Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Tokat Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti