ANKARA
0312 473 28 29
İSTANBUL
0216 576 54 01

Çevre Lisansı Nedir Nasıl Alınır İşlemleri Kim Yapar Hangi Evraklar Gereklidir

Çevre Lisansı Nedir?

Çevre Lisansı tesislerin yaptığı faaliyet göz önünde bulundurularak atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliğini gösterir belgedir. Aşağıdaki faaliyetler için çevre lisansı alınmaktadır.

Geri Kazanım Lisans Konuları aşağıdakilerdir. 

Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı 
Teklikesiz Atık Geri Kazanım Lisansı 
Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı
Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı
Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım Lisansı
Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım Lisansı
 Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisansı


Bertaraf Lisans Konuları aşağıdakilerdir. 

Atık Yakma ve Birlikte Yakma Bertaraf Lisansı
İleri Termal İşlem Tesisleri(Piroliz, Gazlaştırma) Bertaraf Lisansı
Düzenli Depolama Bertaraf Lisansı

Ara Depolama  Lisans Konuları aşağıdakilerdir. 

Atık Ara Depolama Tesisi Lisansı


İşleme  Lisans Konuları aşağıdakilerdir. 

Tıbbi Atık Sterilizasyon Lisansı

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Lisansı

Gemi Geri Dönüşüm Tesisi Lisansı

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi Lisansı

Tanker Temizleme Lisansı

Hurda Metal/ ÖTA İşleme Lisansı

ÖTA Geçici Depolama Lisansı

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme Lisansı

Atık Kabul Tesisi Lisansı
Ardırma Lisans Konuları aşağıdakilerdir. 

PCB Arındırma  Lisansı Çevre Lisansı Nasıl Alınır ?

Çevre lisansı iki aşamada gerçekleşmektedir. İlk aşama Geçici Faaliyet Belgesi alınma aşamasıdır. Bu aşamadan sonra lisans sürecine geçilmektedir. Lisans süreci evrakları tamamlandıktan sonra EK-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunulur.izinlisans.cevre.gov.tr adresinden evraklar yüklenip izin süreci tamamlanır.

Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu EK3A için tıklayınız

Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri EK3B için tıklayınız

Firma olarak hangi Lisans konusuna başvuru yapılırsa yapılsın  öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi alınması gerekmektedir. Geçici Faaliyet Belgesi başvuruda istenen bilgi ve belgeler yukarıdaki linkler den EK 3A ve EK 3B formlarından ulaşabilirsiniz. 

Geçici faaliyet Belgesi anlamı hangi konuda lisans alınacak ise o konuda Bakanlık firmanıza 1 yıl süre ile faaliyet göstermenize   yetki vermiş anlamına gelir. Fakat  Geçici Faaliyet Belgesi onaylandıktan yani alındıktan sonraki ilk 6 ay içerisinde hangi lisans konusunda geçici faaliyet belgesi alındı ise o konu için başvuru yapılması gerekir. ilk 6 ay içinde başvuru yapılmaz ise Geçici Faaliyet Belgeniz 1 yıl kullanabilirsiniz fakat o konu ile ilgili lisans süreciniz ile ilgili tekrar Geçici Faaliyet Belgesi başvuru yapılması gerekecektir.

 

Firmalar Lisans konusunda ilk olarak Geçici Faaliyet Belgesine başvuru yaparlar hangi Lisans konusunda başvuru yaparsa yapsın aşağıdaki ORTAK BELGELERİ sisteme yüklemek zorundadırlar. 

ORTAK BELGELER

1-ÇED “Olumlu” ya da “Gerekli Değildir.” kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.

2- Sicil Gazetesi2

3-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge

4-İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, vaziyet planı, formül ve şekiller, atık kodları, emisyon kaynakları)Yukarıda Geçici Faaliyet Belgesi ile ilgili ortak belgeleri yüklendikten sonra Hangi Konuda Lisans alınacak ise o konuya özel belgeler aşağıda belirtilmiştir.

LİSANS TİPİ

LİSANS KONULARI

İSTENEN BELGELER

Geri Kazanım

Tehlikeli Atık

Tehlikesiz Atık                          

Atık Yağ                 

Bitkisel Atık Yağ                             

Atık Pil ve Akümülatör

Ömrünü Tamamlamış Lastik                       

Ambalaj Atığı

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

 Sicil Belgesi

 Sorumluluk Sigortası Poliçesi

Bertaraf

Atık Yakma ve Birlikte Yakma

 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

  Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi

İleri Termal İşlem Tesisleri(Piroliz, Gazlaştırma)

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

 Sorumluluk Sigortası Poliçesi

Düzenli Depolama

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

Depolama Tesisi Onay Belgesi

 Sigortası Poliçesi

İşletme Planı

Ara Depolama

Atık Ara Depolama Tesisi

 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

 Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi

İşleme

Tıbbi Atık Sterilizasyon

 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı-

Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri

Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

Gemi Geri Dönüşüm Tesisi

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

 Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi

 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

Sorumluluk Sigortası Poliçesi

Tanker Temizleme

 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

 Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi

Hurda Metal/ ÖTA İşleme

 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

ÖTA Geçici Depolama

 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme

 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

Sorumluluk Sigorta Poliçesi

Atık Kabul Tesisi

 Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi

Arındırma

PCB Arındırma

 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

 Sigorta Poliçesi 5Geçici Faaliyet Belgesi aldıktan sonra aşağıda Lisans Konuları ile ilgili tamamlanması gereken evrak bilgi ve belgeler aşağıda her bir lisans konusuna göre belirtilmiştir.

 

LİSANS TİPİ

LİSANS KONUSU

GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Geri Kazanım

Tehlikeli Atık Lisansı

1-      Teknik Uygunluk Raporu

 

Tehlikesiz Atık Lisansı

1-      Teknik Uygunluk Raporu

 

Atık Yağ Lisansı

1-      Teknik Uygunluk Raporu  

2-      Enerji Piyasası Düzenleme Kurumun’dan Alınan Madeni Yağ Lisansı veya Uygunluk Yazısı

Bitkisel Atık Yağ Lisansı

 

1-      Teknik Uygunluk Raporu

 

Atık Pil ve Akümülatör Lisansı

 

1-      Teknik Uygunluk Raporu

 

Ömrünü Tamamlamış Lastik Lisansı

1-      Teknik Uygunluk Raporu

Ambalaj Atığı  Lisansı

1-      Teknik Uygunluk Rapor

Bertaraf

Atık Yakma ve Birlikte Yakma Lisansı

 

1-    Onaylı Deneme Yakması Planı

2-    Deneme Yakması Sonuç Raporu

 

İleri Termal İşlem Tesisleri(Piroliz, Gazlaştırma) Lisansı

1-      Teknik Uygunluk Rapor

2-      Onaylı Deneme Yakması Planı

3-      Deneme Yakması Sonuç Raporu7

 

Düzenli Depolama Lisansı

 

1-    İzleme Raporları

 

Ara Depolama

Atık Ara Depolama Tesisi Lisansı

 

1- Teknik Uygunluk Raporu                                        

İşleme

Tıbbi Atık Sterilizasyon Lisansı

1-    Teknik Uygunluk Raporu

 

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Lisansı

1-Teknik Uygunluk Raporu                                                           

Gemi Geri Dönüşüm Tesisi Lisansı

1-      Teknik Uygunluk Raporu

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi Lisansı

1-      Teknik Uygunluk Raporu

Tanker Temizleme Lisansı

1-      Teknik Uygunluk Raporu

Hurda Metal/ ÖTA İşleme Lisansı

1-      Teknik Uygunluk Raporu

ÖTA Geçici Depolama Lisansı

1-      Teknik Uygunluk Raporu

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme Lisansı

1-      Teknik Uygunluk Raporu

 

Atık Kabul Tesisi Lisansı

1-      Faaliyet Raporu

 

Arındırma

PCB Arındırma Lisansı

1-      Teknik Uygunluk Raporu

 

 

 

Çevre Lisans İşlemlerini Kim Yapar ?

Çevre Lisans işlemini de yine Çevre İzinlerinde olduğu gibi işletmenin çevre görevlisi, varsa işletmenin çevre yönetim birimi yada Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik almış Çevre Danışmanlık firması tarafından yapılmaktadır.

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ (GFB) ALMA SÜRECİ AŞAĞIDAKİ İŞ AKIŞINDAKİ GİBİ YÜRÜRÇEVRE LİSANS ALMA SÜRECİ AŞIĞIDAKİ İŞ AKIŞINDAKİ GİBİ YÜRÜR

REFERANSLAR

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Karabük Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Çorum Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Düzce Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Çankırı Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Erzincan Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Tokat Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti