ANKARA
0312 473 28 29
İSTANBUL
0216 576 54 01

Çevre İzinlerinde Çevre İzni alırken Hangi Belgeler Evraklar gereklidir Hazırlanmalıdır

Çevre İzinlerinde, Çevre İzni alırken, Hangi, Belgeler, Evraklar, gereklidir, Hazırlanmalıdır 

 

 1. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.
 2. 3194 Sayılı İmar Kanunun Kapsamında;
  1. 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

          - Yapı kullanma izin belgesi

                - İşletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,

 1. 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak;

          - İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası ve benzeri)

     -İşletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,

 1. Ticaret Sicil Gazetesi3
 2. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge.
 3. İşletme Belgesi veya İşletme Belgesinden muaf olduğuna dair belge
 4. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları)
 5. İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları)

REFERANSLAR

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Karabük Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Çorum Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Düzce Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Çankırı Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Erzincan Çevre Danışmanlık Hizmeti