ANKARA
0312 473 28 29
İSTANBUL
0216 576 54 01

Çevre İzinleri İş Akışı Nasıldır, Geçici Faaliyet Belgesi İzin Lisans Süreci Nedir Nasıl Alınır


Geçici Faaliyet Belgesi

Tesisin çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusu yaptığında (Elektronik başvuru dosyasında EK-3A ve EK-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporların bulunması zorunludur. Geçici faaliyet belgesi e-başvuru dosyası yetkili merci tarafından otuz gün içerisinde incelenir) faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için yapılan başvurunun yetkili merci tarafından uygun bulunması durumunda işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için 1 (bir) yıl süreli süreler için tesise verilen belgeyi tanımlamaktadır.

Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu EK3A için tıklayınız

Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri EK3B için tıklayınız

Firma olarak hangi izin konusuna başvuru yapılırsa yapılsın ilk defa alınacak ise öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi alınması gerekmektedir. Geçici Faaliyet Belgesi başvuruda istenen bilgi ve belgeler yukarıdaki linkler den EK 3A ve EK 3B formlarından ulaşabilirsiniz.
Geçici faaliyet Belgesi anlamı hangi konuda izin alınacak ise o konuda Bakanlık firmanızı 1 yıl süre ile faaliyet göstermenize  izin vermiş anlamına gelir. Fakat  Geçici Faaliyet Belgesi onaylandıktan yani alındıKtan sonraki ilk 6 ay içerisinde hangi izin konusunda geçici faaliyet belgesi alındı ise o konu için başvuru yapılması gerekir. ilk 6 ay içinde başvuru yapılmaz ise Geçici Faaliyet Belgeniz 1 yıl kullanabilirsiniz fakat o konu ile ilgili izin süreciniz ile ilgili tekrar Geçici Faaliyet Belgesi başvuru yapılması gerekecektir.Firmalar İzin konusunda ilk olarak Geçici Faaliyet Belgesine başvuru yaparlar hangi izin konusunda başvuru yaparsa yapsın aşağıdaki ORTAK BELGELERİ sisteme yüklemek zorundadırlar.

ORTAK BELGELER

1-ÇED “Olumlu” ya da “Gerekli Değildir.” kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.

2- Sicil Gazetesi2

3-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge

4-İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, vaziyet planı, formül ve şekiller, atık kodları, emisyon kaynakları)Yukarıda Geçici Faaliyet Belgesi ile ilgili ortak belgeleri yüklendikten sonra Hangi Konuda İzin alınacak ise o konuya özel belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İZİN KONULARI

İSTENEN BELGELER

Hava Emisyonu

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

Çevresel Gürültü

-

Atıksu Deşarjı

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

Derin Deniz Deşarjı

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı


Yukarıdaki Ortak Belgeler ve İzin Konusuna göre Özel belgeler Yükslendikten sonra aşağıdaki resim de gözüken İş akışına göre GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ alınır.

gecici_faaliyet_belgesi_alinmasi_is_akisi_sureciGeçici Faaliyet Belgesi aldıktan sonra aşağıda İzin Konuları ile ilgili tamamlanması gereken evrak bilgi ve belgeler aşağıda her bir izin konusuna göre belirtilmiştir.

ÇEVRE İZİN KONUSU İZİN  SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER
Hava Emisyonu İzinleri İçin

Emisyon Ölçüm Raporu

Çevresel Gürültü İzni İçin

Akustik Rapor

Atıksu Deşarj İzni İçin

1-      Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

2-      Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27/4/2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27/4/2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) veya Deşarj İzin Belgesi

Derin Deniz  Deşarj İzni İçin

1-      Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi

2-      Derin Deniz Deşarjı Proje OnayıİZİN SÜRECİ GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ ALINDIKTAN SONRA AŞAĞIDAKİ RESİMDE GÖSTERİLEN İŞ AKIŞINA GÖREDİR.
cevre_izin_lisans_sureci

REFERANSLAR

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Karabük Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Çorum Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Düzce Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Çankırı Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Erzincan Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Tokat Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Ankara Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • İstanbul Çevre Danışmanlık Hizmeti